Cennik ISOF-Biura Rachunkowe


Model płatności: za pracownika Biura Rachunkowego

Tabela 1. Funkcje dla pracowników Biura Rachunkowego

Funkcje dla pracowników Biura Rachunkowego
Nazwa pakietu dla Biura Rachunkowego BR Standard BR Premium
Abonament miesięczny za 1 pracownika Biura Rachunkowego
(PLN netto)
199 299
Liczba firm obsługiwanych w pakiecie 100 200

Funkcje w pakiecie dla Biura Rachunkowego
Księga Przychodów i Rozchodów
Finanse-Księgowość
Majątek trwały
Dekretacja
Kadry-Płace (do 200 osób)
Kasa-Bank
Logowanie jednokrotne do klientów (SSO)
Waluty i Tabele kursów
Fakturowanie
Delegacje krajowe i zagraniczne
Samochody
Windykacja
Obsługa podpisu cyfrowego w JPK
eDokument
Zakupy
CRM Operacyjny
Magazyny

Tabela 2. Funkcje dla Klientów Biura Rachunkowego*

Funkcje dla Klientów Biura Rachunkowego* Dla Klientów Biura z Książką Przychodów i Rozchodów Dla Klientów Biura z Księgą Handlową (F-K) Abonament miesięczny za 1 pracownika klienta BR (PLN netto)
ISOF-POS (Fakturowanie, Magazyny, Raporty kasowe, Drukarka fiskalna) 5
ISOF-POS PLUS (ISOF POS oraz raporty BR) 7
ISOF-START (Fakturowanie, Magazyny, eDokument, Majątek trwały, CRM Aktywności, Kasa-Bank, Zakupy, Kadry-Płace) 9
Fakturowanie Zgodnie z cennikiem ISOF-ERP
Magazyny
Raporty kasowe
Majątek trwały
Kasa-Bank
Zakupy
Kadry-Płace
Zamówienia od klientów
DMS
Zestawienia VAT
Fakturowanie seryjne
CRM Aktywności
CRM Analityczny
CRM Marketingowy
CRM Serwisowy
CRM Portfolio
CRM Zadaniowy
Centrum Dowodzenia
Produkcja
Kosztorysy
Cenniki
Windykacja
Delegacje krajowe i zagraniczne
Samochody
Drukarka fiskalna
Sprzęg do sklepu internetowego Shoper

* Pracownicy BR mają dostęp do funkcji z Tabeli 1


Model płatności: za firmę obsługiwaną przez Biuro Rachunkowe

Dla potrzeb własnych Biura Rachunkowego
Pakiet Mini
Administracja
Logowanie zdalne
 
Cena pakietu: 9 PLN netto
Miesięczna opłata abonamentowa 
Pakiet ISOF BR
Finanse i Księgowość
Księga Przychodów i Rozchodów
Dekretacja
Administrator zdalny
Administracja
Waluty
Tabele kursów
Kartoteki
Urzędy
Fakturowanie
Faktury zakupu
Fakturowanie seryjne
Kasa-Bank
Lista płac (dla do 10 pracowników)
Raporty Kasowe
Majątek Trwały
Magazyn
Samochody
Delegacje
Umowy
DMS
CRM Opracyjny
Sprzęg do skanera w DMS
Cena pakietu: 89 PLN netto
Miesięczna opłata abonamentowa 


Do obsługi klientów Biura Rachunkowego
Pakiet Klient BR
Księga Przychodów i Rozchodów
Księga Przychodów i Rozchodów
Administrator zdalny
Administracja
Waluty
Tabele kursów
Kartoteki
Urzędy
Fakturowanie
Faktury zakupu
Kasa-Bank
Lista płac (dla do 10 pracowników)
Raporty Kasowe
Majątek Trwały
Magazyn
Samochody
eDokument
CRM Operacyjny
CRM Analityczny
Windykacja
Cenniki
Sprzęg do drukarki fiskalnej
Dodatkowo:
Dostęp dla 1 użytkownika klienta(*) Biura do systemu ISOF-START
Każdy następny użytkownik klienta Biura - opłata jak dla ISOF-START
Cena pakietu: 10 PLN netto
Miesięczna opłata abonamentowa 
Pakiet Klient BR Premium
FK-Pełna Księgowość
Finanse i Księgowość
Dekretacja
Administrator zdalny
Administracja
Waluty
Tabele kursów
Kartoteki
Urzędy
Fakturowanie
Faktury zakupu
Kasa-Bank
Lista płac (dla do 10 pracowników)
Raporty Kasowe
Majątek Trwały
Magazyn
Samochody
Delegacje
Umowy
DMS
CRM Opracyjny
Sprzęg do skanera w DMS
Dodatkowo:
Dostęp dla 1 użytkownika klienta(*) Biura do raportów w Centrum Dowodzenia
Każdy następny użytkownik klienta Biura
- opłata jak dla ISOF
Cena pakietu: 89 PLN netto
Miesięczna opłata abonamentowa System ISOF-Biura Rachunkowe jest kierowany tylko do tych firm, których nazwa wskazuje bezpośrednio, że świadczą usługi rachunkowo-księgowe. W przypadku wątpliwości w tym zakresie Klient może zakupić system ISOF-Biura Rachunkowe po przedstawieniu dokumentu rejestrowego z wpisaną podstawową działalnością rachunkowo-księgową oraz polisy ubezpieczeniowej OC dla Biur Rachunkowych.