Trzy formy współpracy BR-Klient

Trzy formy współpracy biura z klientem

Możliwe są trzy formy współpracy Biura z obsługiwanymi przez nie firmami. W każdym wariancie współpracy Biuro rozlicza klientów w systemie ISOF.

Wariant pierwszy - klient Biura sam wystawia i wprowadza dokumenty do systemu ISOF

Klient Biura w ramach opłaty abonamentowej ma dostęp do systemu ISOF za pomocą, którego prowadzi swoją bieżącą działalność (m.in. wystawia faktury sprzedażowe i dokumenty magazynowe, wprowadza faktury zakupowe). Biuro Rachunkowe mając zdalny dostęp do dokumentów klienta dekretuje je w ISOF do Księgi Przychodów i Rozchodów bądź do systemu Finansowo-Księgowego.

Wariant drugi - klient Biura skanuje dokumenty do systemu ISOF

Różnica w stosunku do wariantu pierwszego polega na tym, że klient nie wprowadza do systemu dokumentów zakupowych tylko skanuje je do modułu eDokument lub DMS. Dodanie do takich dokumentów pieczęci cyfrowej powoduje, że dokumenty te stają się zabezpieczone. Pieczęć zapewnia nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku. Biuro Rachunkowe wprowadza zeskanowane dokumenty do ISOF i dekretuje razem z pozostałymi (sprzedażowymi) wprowadzonymi przez klienta, nie czekając na moment fizycznego przekazania dokumentów do Biura. Klient ma dostęp od systemu ISOF w ramach opłat abonamentowych i może przeglądać stany kont, rejestry VAT i inne zestawienia. Oryginały dokumentów mogą być dostarczane do Biura raz w miesiącu, gdyż od razu kierowane są do archiwum.


 

Wariant trzeci - klient przynosi do Biura dokumenty papierowe

Tradycyjny wariant polegający na tym, że klient nie korzysta z systemu ISOF i przynosi oryginały dokumentów do Biura, które dekretuje je w systemie ISOF. W tym wariancie Biuro może wykorzystując ISOF skanować, archiwizować i przetwarzać dokumenty elektroniczne w zaawansowany sposób w obiegach.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›