Moduł Raportów

Wstęp

System finansowo-księgowy zawiera moduł raportów. Przy jego pomocy zdefiniować można dowolne zestawienia informacyjne, budowane na podstawie księgi głównej. Dostarczone zestawienia informacyjne mogą być następnie wykorzystane w procesie kontroli finansowej i zarządzania.

Funkcjonalność

Moduł raportów oferuje funkcje pozwalające na szybkie i elastyczne przygotowywanie własnych zestawień informacyjnych. Możliwe jest samodzielne definiowanie zaawansowanych raportów (zawierających wyrażenia, podraporty, pętle) oraz rozwiązań pozwalających zarządzać zbiorem zdefiniowanych raportów.

Zarządzanie zdefiniowanymi raportami

Moduł raportów posiada funkcję zarządzania zdefiniowanymi już raportami. Zbiór raportów wyświetlany jest w postaci listy. Dzięki rozwijanej liście wyboru typu raportu, można zadecydować, z jakiej grupy raporty będą ukazane na liście. Przyciski dodawania, edycji i usuwania raportu umożliwiają sterowanie zbiorem raportów przez dodawanie nowych, modyfikację lub usuwanie istniejących raportów. Raporty są zapamiętywane wraz z rokiem którego dotyczą.

Definiowanie kolumn i pozycji raportu

Moduł raportów umożliwia samodzielne zdefiniowanie kolumn jakie mają być dostępne w raporcie, przy wykorzystaniu listy dostępnych w FK danych.

Dostarcza również bogatego zestawu możliwości konstruowania pozycji raportu. Wartość pozycji może być wyliczana przez wyrażenie, pętlę, a nawet przez podraport. Definiowanie odbywa się w specjalnym oknie, informującym o już istniejących pozycjach raportu oraz umożliwiającym ich dodawanie, modyfikację czy usuwanie.

Odpowiednia funkcja umożliwia generowanie raportów według zdefiniowanych wcześniej schematów. Raporty dostępne są również z poziomu Centrum Dowodzenia.

Budżetowanie

Funkcja budżetowania umożliwia planowanie i kontrolę. Cechą charakterystyczną jest możliwość budżetowania raportów i podraportów, a także pozycji raportu.

Pozwala to operować pozycjami budżetu będącymi przeliczeniami opartymi na rozbudowanych kalkulacjach z wielu kont księgowych.

Zalety

Moduł raportów posiada zalety czyniące go narzędziem bardzo przydatnym dla kadry zarządzającej, umożliwia on bowiem pełne i elastyczne wykorzystanie danych, które firma zgromadziła w swoich bazach. Dzięki modułowi raportów możliwe jest szybkie przygotowanie dowolnego nowego zestawienia informacyjnego.

Elastyczny i pełny sposób wykorzystania danych

Moduł raportów umożliwia pełne i elastyczne wykorzystywanie danych zgromadzonych przez firmę w trakcie działalności. Gdy okaże się, że istniejące funkcje nie wystarczają do zaspokojenia potrzeb informacyjnych kierownictwa, możliwe jest przygotowanie nowego raportu dostarczającego odpowiednich danych.

Szybkość definiowania raportów

Moduł raportów skraca czas, jaki upływa od chwili powstania potrzeby uzyskania nowych przekrojów informacyjnych do opracowania odpowiednich rozwiązań zaspokajających tę potrzebę.

Centrum dowodzenia

Raporty FK dostępne są również z poziomu modułu Centrum Dowodzenia, bez konieczności uruchamiania modułu FK z przeznaczeniem dla kadry zarządzającej.

Korzyści

  • Dostosowanie systemu raportowania zdarzeń księgowych do potrzeb własnej Firmy.
  • Pełny dostęp do wszystkich danych księgowych pokazanych w wygodny i przejrzysty dla kadry kierowniczej sposób.
  • Możliwość planowania wydatków i dostępnych środków finansowych.

poprzednie:
Zestawienia VAT, INTRASTAT

następne:
Faktury elektroniczne


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›