Majątek Trwały

Charakterystyka ogólna

Moduł Majątek Trwały jest przeznaczony do zarządzania informacją na temat środków trwałych i wyposażenia przedsiębiorstwa. Oprócz ewidencji majątku obsługuje inwentaryzację, naliczanie amortyzacji i tworzenie raportów.

Funkcjonalność

Moduł zapewnia realizację następujących zadań:

  • ewidencja majątku trwałego w układzie rodzajowym i miejsc użytkowania,
  • naliczanie amortyzacji,
  • klasyfikowanie środków trwałych,
  • podział środków trwałych na kategorie,
  • dokumentowanie operacji wykonywanych w ramach zarządzania środkami trwałymi,
  • tworzenie raportów,
  • prowadzenie inwentaryzacji.

Ewidencja majątku

Składniki majątkowe porządkowane są w przejrzystej strukturze drzewiastej, ułatwiającej orientację przy poruszaniu się w dużych zbiorach środków trwałych. Dostępna jest również funkcja wielokryterialnego wyszukiwania, która umożliwia szybkie odnalezienie odpowiednich składników majątkowych

Naliczanie amortyzacji

Funkcja naliczania amortyzacji umożliwia szybkie, automatyczne obliczenie odpisów amortyzacyjnych za dany okres. Dzięki integracji z modułem dekretacji i finansowo-księgowym lub Książką Podatkową, naliczone odpisy mogą być automatycznie dekretowane i księgowane.

Klasyfikowanie środków trwałych

Moduł umożliwia zdefiniowanie klasyfikacji środków trwałych. Odpowiedni formularz umożliwia szybką edycję tabeli klas.

Inwentaryzacja majątku trwałego

ISOF dostarcza mechanizmów wspomagających prowadzenie inwentaryzacji. Funkcje wspomagające inwentaryzację pozwalają otrzymać informacje o stwierdzonym, rzeczywistym stanie składników majątku. Możliwe jest wprowadzenie do arkusza spisu z natury informacji o stwierdzonym stanie składników majątkowych. Na podstawie tych informacji system oblicza różnice między stanem ewidencyjnym, a stanem rzeczywistym.

Informacje o kolejnych inwentaryzacjach są przechowywane w bazie danych. System prezentuje użytkownikowi czytelne, syntetyczne zestawienia tabelaryczne.

Dzielenie na kategorie i miejsca

Funkcja podziału środków trwałych na kategorie umożliwia zdefiniowanie klasyfikacji na wewnętrzne potrzeby firmy. Majątek może być również sklasyfikowany ze względu na miejsca użytkowania. W pierwszej kolejności definiowana jest struktura terytorialna firmy, a następnie środki trwałe przypisywane są do poszczególnych lokalizacji jednostek organizacyjnych firmy.

Operacje na majątku

Moduł zarządzania środkami umożliwia wykonanie standardowych operacji dla środków trwałych. Część z nich ma charakter systemowy (nie można ich usuwać ani modyfikować), jednak użytkownik może definiować również operacje własne.

Tworzenie raportów

Funkcja generowania raportów umożliwia przygotowanie:

raportu z ewidencji środków,

raportu z amortyzacji,

drukowania etykiet z kodami kreskowymi dla składników majątkowych.

Integracja

Moduł jest ściśle zintegrowany z innymi składnikami systemu, w tym z DMS, co pozwala np. na przechowywanie dokumentów powiązanych ze środkiem trwałym. Przykładem mogą być zdjęcia, dokumenty gwarancyjne, mapy, instrukcje obsługi, gromadzone protokoły odbioru technicznego, itp.

Korzyści

  • Łatwa inwentaryzacja środków trwałych w jednym zintegrowanym systemie.
  • Historia operacji i zdarzeń wykonywanych w ramach majątku trwałego.
  • Integracja z DMS i łatwe odszukiwanie powiązanych dokumentów.

poprzednie:
Płace i kadry

następne:
Zakupy


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›