Zestawienia VAT, INTRASTAT

Wstęp

ISOF posiada funkcjonalność obsługi zestawień VAT, wystawiania podstawowych deklaracji PIT i VAT oraz deklaracji INTRASTAT. Dzięki funkcjom tym istnieje możliwość w sposób szczegółowy kontrolowania sposobu kształtowania się w danym czasie wielkości podatku od towarów i usług. Niezależnie od dekretowania dokumentów w module księgowym daje to bieżący obraz wysokości podatku VAT zarówno od zakupów, jak i sprzedaży

Zestawienia VAT

Funkcje do tworzenia deklaracji PIT i VAT oraz zestawień VAT są dostępne zarówno w module FK jak i w module Książki podatkowej. Deklaracje i zestawienia generowane są w oparciu o zarejestrowane w tych modułach dane i podlegają standardowej obsłudze związanej z wystawianiem dokumentów i załączników oraz korekt, a także drukowaniem. Jednakże niezależnie od tych modułów, istnieje możliwość podglądu zestawień VAT z poziomu modułu Rachunkowość. Dzięki temu osoby upoważnione mają wgląd w dowolnym momencie do wartości w zestawieniu, bez oczekiwania na dane wynikające z systemu księgowego. Daje to możliwość bieżącej analizy wielkości VAT-u należnego w stosunku do naliczonego i podejmowania w oparciu o te dane decyzji o ewentualnych dodatkowych zakupach. Kwoty VAT kwalifikowane są do odpowiednich rejestrów już w momencie wystawiania dokumentów zakupu i sprzedaży. Dlatego też dane, które znajdują się w zestawieniach VAT, są danymi bieżącymi, niezależnymi od innych operacji.

Zalety

Dzięki wyodrębnieniu i pokazaniu zestawień VAT, możliwe jest kontrolowanie na bieżąco wielkości kwot VAT należnego i naliczonego, bez konieczności analizy dokumentów i danych systemu FK.

Korzyści

  • Stała kontrola wielkości VAT należnego i naliczonego, niezależna od systemu FK.
  • Łatwe wystawianie deklaracji VAT.
  • Pewność, że informacje w zestawieniach są kompletne, gdyż wynikają z zarejestrowanych w systemie dokumentów.

INTRASTAT

ISOF umożliwia tworzenie i ewidencję zestawień INTRASTAT. Deklaracje tworzone mogą być zarówno dla przywozu oraz wywozu towarów.

Dostępne są podstawowe funkcje związane z ewidencją deklaracji: lista wszystkich utworzonych deklaracji wraz z możliwością wyszukiwania, dodanie nowej deklaracji, edycja, usunięcie, korekta oraz zatwierdzenie. Pozycje można wprowadzać ręcznie do zestawienia, lub pobierać z zarejestrowanych w systemie dokumentów co znacznie przyspiesza tworzenie deklaracji.

Gotowe deklaracje mogą być wydrukowane lub przygotowane w postaci pliku XML o formacie zgodnym z publikowanymi standardami obsługi INTRASTAT.

Zalety

Wprowadzenie funkcjonalności do wystawienia deklaracji INTRASTAT zapewnia kompleksową obsługę wszystkich dziedzin związanych z obsługą firmy, bez konieczności stosowania innych narzędzi.

Korzyści

  • Łatwe wystawianie deklaracji INTRASTAT.
  • Pewność, że informacje w zestawieniach są kompletne, gdyż wynikają z zarejestrowanych w systemie dokumentów.

poprzednie:
Dekretacja

następne:
Moduł raportów


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›