Księga Przychodów i Rozchodów

Charakterystyka ogólna

Księga Przychodów i Rozchodów zawiera zestaw funkcji pozwalających szybciej i sprawniej prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych w małej firmie.

Przeznaczona jest do prowadzenia księgowości uproszczonej. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji oraz przejrzystym i wygodnym formularzom, za pomocą których użytkownik komunikuje się z systemem, Księga Przychodów i Rozchodów jest istotną pomocą w prowadzeniu księgowości uproszczonej.

Funkcjonalność

Księga Przychodów i Rozchodów systemu ISOF dostarcza funkcji do prowadzenia księgowości uproszczonej. Oprócz funkcji ewidencyjnych, dostępne są również funkcje obsługi rejestru skarbowego oraz tworzenia raportów i deklaracji podatkowych. Księga Przychodów i Rozchodów również funkcje konfiguracyjne, za pomocą których można dostosować system do swoich potrzeb.

Ewidencja operacji gospodarczych

Funkcja ewidencji operacji gospodarczych pozwala szybko i prosto rejestrować dokumenty księgowe. Posługując się przejrzystym formularzem, użytkownik może wyświetlić odpowiednią stronę rejestru, dodać nowy wpis lub wykonać storno wpisu.

Możliwe jest również określenie jak ma być kwalifikowany VAT dla danego wpisu, co umożliwia późniejsze wygenerowanie deklaracji VAT-7 na podstawie rejestrów. Funkcja dekretacji umożliwia wykorzystanie w księgowości dokumentów zarejestrowanych w innych modułach systemu ISOF.

Rejestr skarbowy

Księga Przychodów i Rozchodów oferuje funkcję prowadzenia rejestru skarbowego, którego wymóg prowadzenia prawo nakłada na niektórych podatników.

Raporty

ISOF umożliwia generowanie raportów takich jak raport narastający, raport miesięczny, raport roczny.

Deklaracje VAT i PIT

Księga Przychodów i Rozchodów posiada funkcję automatycznego tworzenia niezbędnych deklaracji VAT i PIT - deklaracji miesięcznej oraz rocznej.

Funkcje parametryzacyjne systemu

Księga Przychodów i Rozchodów posiada funkcje konfiguracyjne pozwalające na przypisanie stawek, wprowadzenie do systemu podstawowych danych o firmie i jej właścicielach oraz edycję tych danych. Dzięki temu, system potrafi automatycznie przygotować deklaracje podatkowe czy raporty okresowe.

Automatyczna dekretacja

Dzięki wbudowanemu w ISOF mechanizmowi automatycznej dekretacji odpowiednie pozycje Książki Przychodów i Rozchodów mogą być wypełnione danymi zawartymi w zatwierdzonych dokumentach z bieżącej działalności operacyjnej.

Automatyczna dekretacja obejmuje obsługę faktur sprzedażowych, zakupowych i korekt tych dokumentów.

Biura Rachunkowe

Korzyścią dla biur rachunkowych z wprowadzenia do obsługi klientów systemu ISOF jest to, że nie trzeba wprowadzać dokumentów papierowych do obecnie posiadanego przez klienta systemu. Można je importować w formie elektronicznej, nawet w formie dekretów.

Także klient może zobaczyć w systemie efekty pracy biura rachunkowego. Skutkuje to mniejszą pracochłonnością obsługi klienta. Dzięki wykorzystaniu systemu biura mogą znacznie rozszerzyć liczbę klientów i objąć znacznie większy obszar terytorialny, przy mniejszej pracochłonności.

Klienci biur rachunkowych którzy mają ISOF mogą drogą elektroniczną udostępniać biurom wszelkie faktury sprzedaży i zakupowe oraz sprawdzać stan swoich finansów.

Schematy dekretacji

W systemie można zdefiniować schematy dekretacji, które określają sposoby księgowania w firmie. Przy ich definiowaniu określane są odpowiednie pozycje w Książce Przychodów i Rozchodów oraz umowne skróty określające w symboliczny sposób różne składniki w dekretach: kartoteki kontrahentów, towarów, magazyny, jednostki organizacyjne oraz dodatkowe kategorie wykorzystywane w księgowaniach.

Korzyści

  • Łatwość użycia.
  • Oszczędność pracy dzięki automatycznej kwalifikacji dokumentów sprzedaży i zakupów do Książki Przychodów i Rozchodów.
  • Integracja z innymi modułami.
  • Łatwość przejścia od Książki Przychodów i Rozchodów do pełnej księgowości.

poprzednie:
Moduł finansowo-księgowy

następne:
Płace i kadry


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›