Wymagania po stronie klienta

Do pracy w systemie ISOF na stacji roboczej wymagana jest następująca konfiguracja komputera:


Wymagania
System operacyjny Microsoft Windows Linux Android 4.4 i nowszy Mac OS 10*
10 7/8 Vista XP
Przeglądarka**
zobacz ustawienia
Chrome, Firefox, Internet Explorer Chrome, Firefox, Internet Explorer Chrome, Firefox, Internet Explorer Firefox Chrome, Firefox Chrome Mobile Firefox
Monitor kolorowy o rozdzielczości 1280x(1024,800), tablet o rozdzielczości 1280x800 lub większej, smartfon z rysikiem (np. Samsung Galaxy Note 4) posiadający przekątną ekranu minimum 5 cali***
Połączenie z Internetem łączem o przepustowości 512 kbit/s (lub wyższej)****
Certyfikat TLS 1.3 wydany przez HEUTHES (do autoryzacji użytkownika) dla każdej stacji roboczej w postaci pliku lub klucza USB

*w ograniczonym zakresie
**ze wszystkimi poprawkami wymaganymi przez producenta
***dzięki mechanizmowi skalowania w przeglądarkach można pracować również w mniejszych rozdzielczościach
****dla pojedynczej stacji roboczej


Ustawienia przeglądarek do pracy z systemem ISOF

Do pracy w systemie ISOF niezbędne jest posiadanie zainstalowanej na komputerze przeglądarki internetowej. W związku z tym, iż ISOF jest dla przeglądarek treścią znacząco inną niż typowe strony lub serwisy www, do pracy z tym systemem konieczne jest poprawne skonfigurowanie opcji wybranej przeglądarki.

Pobierz pełny opis konfiguracji przeglądarek:


Na rynku dostępnych jest wiele darmowych przeglądarek dostępnych na różne platformy systemowe. Firma HEUTHES zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w polskim internecie (Chrome, Firefox, Internet Explorer).

Przeglądarki zostały podzielone na trzy listy: białą, szarą i czarną.

Lista biała obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie i objęte są serwisem HEUTHES.

Lista szara to przeglądarki, którymi można zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działania wszystkich jego funkcji. Jednak w przypadku najnowszych przeglądarek Chrome lub Firefox większość potrzebnych funkcji działa prawidłowo. Ta lista nie jest objęta serwisem HEUTHES.

Lista czarna zawiera przeglądarki, z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF.

Powodem takiego podziału jest konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, poprzez zastosowanie najnowszych standardów kryptograficznych, które nie są dostępne na niektórych systemach operacyjnych i w niektórych wersjach przeglądarek. Kolejnym powodem jest nieprzestrzeganie przez producentów przeglądarek standardów W3C i w efekcie niestandardowe zachowanie się przeglądarek przy zastosowaniu pewnych konstrukcji html i JavaScript.

Do pracy z systemem ISOF polecamy przeglądarki z listy białej. Lista szara składa się z reguły z przeglądarek, które są świeżo po premierze rynkowej lub z racji długiego stażu rynkowego przestają być wspierane przez swoich producentów i zostały zastąpione ich nowymi wersjami. Nowe wersje przeglądarek po przetestowaniu i ewentualnym dostosowaniu systemu ISOF do ich specyfiki są przenoszone na listę białą.

Aktualna klasyfikacja przeglądarek do pracy z ISOF (stan na dzień 13.4.2017)

1. Systemy operacyjne najbardziej popularne wśród użytkowników ISOF: Windows 10/7/XP

Lista System operacyjny Przeglądarka
Biała Windows 10/7 Chrome 74
Firefox 67
Internet Explorer 11
Szara Windows 10/7 Chrome 73
Firefox 66
Windows XP SP3 Microsoft Edge
Firefox 66
Czarna Windows 10/7 Chrome 72 i poprzednie
Firefox 65 i poprzednie
Internet Explorer 10 i poprzednie
Opera
Safari
Windows XP SP3 Chrome 74 (najnowszy dostępny) i poprzednie
Firefox 65 i poprzednie
Internet Explorer 8 (najnowszy dostępny) i poprzednie
Opera
Safari

2. Systemy operacyjne mniej popularne wśród użytkowników ISOF: Linux, Android, Windows 8/Vista, MacOS 10, iOS, Win Phone

Lista System operacyjny Przeglądarka
Biała Linux (np. Ubuntu 16.04 LTS) Chrome 74
Firefox 67
Android 4.4 i nowszy Chrome Mobile 74
Szara Linux (np. Ubuntu 16.04 LTS) Chrome 73
Firefox 66
Android 4.4 i nowszy Chrome 73
Chrome Mobile 73
Windows 8/Vista Chrome 73
Firefox 66
Internet Explorer 11
MacOS 10 Chrome 73
Firefox 66
iOS 10 Chrome Mobile 73
Czarna Linux (starszy niż wersja 3.10) Chrome 72 i poprzednie
Firefox 65 i poprzednie
Opera
Safari
Android 4.3 i poprzednie Chrome Mobile 72 i poprzednie
Firefox Mobile
Opera Mobile
Windows 8/Vista Chrome 72 i poprzednie
Firefox 65 i poprzednie
Internet Explorer 10 i poprzednie
Opera
Safari
MacOS 10 i poprzednie Chrome 72 i poprzednie
Firefox 65 i poprzednie
Opera
Safari
iOS 10 i poprzednie Chrome Mobile 72 i poprzednie
Opera Mobile
Safari Mobile
Windows Phone Internet Explorer Mobile
Opera Mobile


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›