Możliwości systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Rachunkowość

Rachunkowość w ISOF to: Księgowość (Dekretacja, system FK lub Książka Przychodów i Rozchodów), Kasa – Bank (Rozrachunki, Raporty Kasowe, Wyciągi Bankowe, Przelewy), Zakupy, Majątek Trwały, Rejestry VAT, Deklaracje INTRASTAT, Płace i Kadry, Windykacja Należności.
więcej...

Płace i kadry

Płace i Kadry to zintegrowany system kadrowo-płacowy przeznaczony dla działów kadrowego i rachuby płac jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy.
więcej...

Majątek Trwały

Moduł Majątek Trwały jest przeznaczony do zarządzania informacją na temat środków trwałych przedsiębiorstwa.
więcej...

Zakupy

Moduł obsługi faktur zakupowych pozwala na wprowadzanie i korygowanie faktur zakupowych, wystawianie towarzyszących dokumentów magazynowych i kasowych, kontrolę spłaty, skanowanie oryginałów dokumentów i obsługę faktur elektronicznych.
więcej...

Rozrachunki i Windykacja należności

ISOF zapewnia kontrolę zobowiązań i należności. Funkcje te pozwalają również gromadzić i analizować wszystkie dane o operacjach spłaty należności przez kontrahentów.
więcej...

Kasa-Bank

ISOF obsługuje prowadzenie kasy gotówkowej w przedsiębiorstwie. Umożliwia prowadzenie i kontrolę nad bieżącymi transakcjami gotówkowymi oraz pozostałymi operacjami kasy. Funkcja obejmuje rozrachunki, operacje bankowe, przelewy (generowanie i eksport do systemów Home-Banking) i wyciągi.
więcej...

Książka Przychodów i Rozchodów

Książka Przychodów i Rozchodów zawiera zestaw funkcji pozwalających szybciej i sprawniej prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych w małej firmie.
więcej...

Dekretacja

Dekretacja jest narzędziem wspomagającym prace modułów Finansowo-Ksiegowego oraz Książki Przychodów i Rozchodów.
więcej...

Zestawienia VAT, INTRASTAT

ISOF posiada funkcjonalność obsługi zestawień VAT, wystawiania podstawowych deklaracji PIT i VAT oraz deklaracji INTRASTAT.
więcej...

Moduł raportów

System finansowo-księgowy zawiera zaawansowany moduł raportów. Przy jego pomocy zdefiniować można dowolne zestawienia informacyjne, budowane na podstawie Księgi Głównej. Umożliwia też tworzenie raportów przestawnych.
więcej...

Masowe przetwarzanie faktur elektronicznych

Przetwarzanie faktur elektronicznych lub skanowanych w systemie DMS z użyciem obiegów dokumentów i automatycznego wywoływania na poszczególnych stanach funkcji ISOF (przyporządkowanie kontrahenta, zatwierdzenie faktury pod kątem merytorycznym i rachunkowym, itp.).
więcej...


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›