Zakupy

Charakterystyka ogólna

Moduł obsługi faktur zakupowych pozwala na zarządzanie dokumentami zakupu i powiązanymi magazynowymi, kasowymi i bankowymi. Obejmuje skanowanie oryginałów dokumentów i obsługę faktur elektronicznych. Moduł obejmuje sporządzanie zestawień, w tym zestawienia zobowiązań. Dodatkowo możliwe jest automatyczne przygotowanie informacji dla potrzeb księgowości poprzez funkcję dekretowania oraz zestawień VAT.

Rejestrowanie dokumentów zakupu

ISOF obsługuje dokumenty zakupowe:

 • faktury zakupowe i rachunki;
 • korekty i noty korygujące;
 • dokumenty WNT;
 • faktury importowe;
 • dokumenty SAD;
 • zeskanowane oryginały;
 • faktury elektroniczne.

Dokumenty zakupu mogą posiadać zdefiniowane przez użytkownika typy, które pozwolą na pogrupowanie. Można określić informacje dodatkowe związane z dokumentem, które następnie pozwolą na automatyczny zapis w księgowości czy magazynie.

Obsługa walut

Dokumenty zakupu wystawiane mogą być również w walutach. Dla każdego dokumentu oprócz waluty zapisywany jest również kurs co pozwala na operowanie zarówno cenami walutowymi jak i złotówkowymi. Przy wystawianiu dokumentów walutowych domyślnie pobierane są kartotekowe ceny walutowe towarów, przy czym użytkownik może je zmienić. Przy zmianie kursu wprowadzonego dla dokumentu możliwe jest również ponowne przeliczenie cen złotówkowych. W ramach walutowych dokumentów zakupu można wprowadzać faktury importowe oraz faktury WNT. Są one odpowiednio klasyfikowane oraz zapisywane do zestawień INTRASTAT i rejestrów VAT. Rozrachunki powstałe dla tych dokumentów są wyrażone w walucie i złotówkach. Dla faktur importowych możliwe jest doliczenie dodatkowych kosztów związanych z importem towarów, np. kosztów cła i transportu. Koszty te mogą pojawić się również na odpowiadających dokumentach magazynowych, powiększając wartość magazynową importowanych towarów.

Integracja z innymi modułami

W procesie wprowadzania dokumentów zakupu w systemie ISOF możliwe jest automatyczne wystawienie odpowiednich dokumentów magazynowych lub na odwrót, dla istniejącego dokumentu magazynowego jest możliwość automatycznego wystawienia faktury, a także wystawienie przelewu do modułu Kasa-Bank. Ponadto w zależności od sposobu płatności, generowane są odpowiednie dokumenty do raportu kasowego. Dodatkowo, dzięki odpowiedniej parametryzacji, wszystkie dokumenty zakupu mogą od razu pokazać się na odpowiednich zestawieniach VAT bez konieczności wcześniejszego księgowania. Dzięki odpowiednim definicjom w module dekretacji wszystkie dokumenty zakupu mogą podlegać automatycznej dekretacji do systemu FK, gdzie pojawiają się już gotowe dekrety.

Podgląd oryginału faktury

Integracja z DMS umożliwia w wersji zaawansowanej zeskanowanie i podgląd oryginału faktury oraz obsługę faktur elektronicznych. Wszystkie towarzyszące dokumenty są zarejestrowane w odpowiadających im modułach. Można je również oglądać i drukować z poziomu faktur.

Wyszukiwanie dokumentów zakupu

Wyszukiwanie faktur możliwe jest na podstawie: daty wystawienia, rodzaju jednostki organizacyjnej wystawiającej fakturę, kontrahenta, itp. Same dokumenty są na liście wyróżniane kolorami, co odróżnia dokumenty zapłacone od niezapłaconych, zatwierdzone od niezatwierdzonych.

Tworzenie zestawień

Możliwe jest przygotowywanie zestawienia faktur. W specjalnym formularzu definiuje się kryteria doboru danych do zestawienia. Zestawienie wyświetla zbiorcze dane dla wybranych dokumentów, a także dane szczegółowe wg potrzeb użytkownika. Zestawienie posiada podsumowania oraz możliwość sortowania danych wg występujących na nim danych. Możliwy jest też podgląd każdego dokumentu. Dodatkowo możliwe jest wykonanie zestawienia zobowiązań wynikających z dokonanych transakcji zakupu. Klient może sam w raporcie definiować przedziały okresów przeterminowanych zobowiązań.

Rejestracja dokumentów SAD

Możliwe jest zarejestrowanie podstawowych informacji dotyczących dokumentów SAD towarzyszących fakturom importowym. SAD jest powiązany z fakturą i stanowi uzupełnienie informacji o imporcie.

Eksport danych

Zestawienia generowane przez moduł fakturowania mogą być eksportowane do arkusza kalkulacyjnego, co umożliwia ich dalszą, bardziej zaawansowaną analizę.

Możliwości zaawansowane

 • Integracja z Portfoliom.
 • Integracja z DMS.

Korzyści

 • Szybka i łatwa rejestracja wszystkich podstawowych dokumentów zakupu.
 • Kompleksowa obsługa dokumentów zakupu zautomatyzowanych z: magazynem, rozrachunkami, raportami kasowymi, zestawieniami VAT, dekretacją.
 • Łatwe wykonywanie zestawień zakupu i zobowiązań w różnych przekrojach.
 • Dostęp do skanów oryginału faktury w DMS lub wersji elektronicznej faktury.

poprzednie:
Majątek Trwały

następne:
Rozrachunki i Windykacja


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›