ISOF dla Biur Rachunkowych

ISOF dla Biur Rachunkowych

System ISOF w trybie SaaS w odsłonie dla Biur Rachunkowych powstał we współpracy z Biurami Rachunkowymi, Kancelariami Doradztwa Podatkowego, a także działami księgowo-rachunkowymi wielu firm i instytucji. Dzięki temu system ISOF dla Biur Rachunkowych to nowoczesne oraz funkcjonalne narzędzie, mające na celu zoptymalizować działanie Biura Rachunkowego. System umożliwia dostęp do informacji z dowolnego miejsca, o dowolnej porze z wykorzystaniem internetu. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych, a praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Bezpieczne kopie danych na nośniku trwałym zgodnym z Ustawą o Rachunkowości

Możliwe jest okresowe tworzenie zgodnej z Ustawą o Rachunkowości kopii systemu na nośniku trwałym dla Biura i/lub jego klienta. Kopia taka stanowi pełną wersję w trybie „tylko do odczytu” umożliwiając przeglądanie, drukowanie i eksport danych. Kopia systemu z koniecznym do uruchomienia serwerem aplikacyjnym HDB i bazą danych, jest dostarczana na nośniku trwałym w postaci maszyny wirtualnej. Aplikacja jest uruchamiana w lokalnej, standardowej przeglądarce internetowej.

Schematy dekretacji i automatyczna dekretacja

Firma HEUTHES dostarcza system ISOF z zestawem schematów dekretacji, które mogą być przez Biuro Rachunkowe w łatwy sposób rozszerzane i dopasowywane do specyficznych wymagań księgowych. Dzięki mechanizmowi schematów dekretacji o połowę zmniejsza się pracochłonność Biura, a praca w systemie FK jest komfortowa, bardziej bezpieczna i zapewniająca automatyzację procesów księgowania. Po zdefiniowaniu schematów dekretacji dla większości standardowych dokumentów podlegających księgowaniu mogą być one następnie automatycznie dekretowane. O skuteczności mechanizmu schematów świadczy fakt, że w firmie z 1500 dokumentami sprzedażowymi i 850 zakupowymi w ciągu roku odnotowano konieczność tylko 59 księgowań ręcznych. Według HEUTHES zaledwie około 1% księgowań wymaga obsługi ręcznej.

Wsparcie merytoryczne (Dział Wdrożeń) i techniczne (Dyżurny Informatyk)

HEUTHES zapewnia wsparcie merytoryczne doświadczonego zespołu Działu Wdrożeń HEUTHES Jest ono prowadzone w trakcie wdrożenia systemu, jego parametryzacji i bieżącej pracy Biura w postaci zdalnego administratora systemu. Oferowany jest również system szkoleń i telekonferencji. W przypadku problemów technicznych pomoc zapewnia Dział Techniczny HEUTHES i Dyżurny Informatyk. Bezpośrednia pomoc techniczna Dyżurnego Informatyka jest gwarantowana również poza godzinami pracy Biura HEUTHES w formie dyżurów telefonicznych, które pełnione są przez wykwalifikowanych pracowników od poniedziałku do soboty w godzinach 6-22, w niedzielę i święta w godzinach od 10-18.

Niskie koszty eksploatacji systemu informatycznego (TCO)

ISOF dla Biur Rachunkowych oznacza zarówno dla Biur, jak i dla ich klientów możliwość ograniczenia kosztów posiadania systemu informatycznego (TCO). Oprócz kosztów samego oprogramowania ERP przy wyborze tradycyjnych licencji innych systemów należy mieć na uwadze koszty dodatkowe związane z jego wykorzystywaniem. Koszty dodatkowe nie występują w przypadku trybu SaaS. W tym trybie Biuro nie musi ponosić kosztów serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, energii elektrycznej, wykonywania kopii bezpieczeństwa, obsługi serwisowej czy aktualizacji wersji. HEUTHES w ramach opłat abonamentowych gwarantuje również aktualizowanie systemu i jego dopasowanie do zmieniającego się prawa.

Niezawodność i wydajność

Zapewnienie niezawodności, wysokiej wydajności i bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zagadnień stawianych sobie przez HEUTHES. Firma wykorzystując własną technologię PROAPERMAN w sposób ciągły monitoruje wydajność pracy i czas przetwarzania wszystkich operacji w ISOF (dzięki temu gwarantuje przykładowo, że każda z ponad 90% faktur zostanie zapisana w czasie poniżej 3 sekund). HEUTHES posiada nieustannie rozwijane, dwa niezależne ośrodki outsourcingowe. W każdym ośrodku jest kompletna, redundantna infrastruktura sprzętowo-programowa zdolna obsłużyć klientów systemu ISOF. Dane są replikowane on-line między centrami. W przypadku awarii ośrodka głównego pracę może przejąć ośrodek zapasowy. Codziennie, w godzinach nocnych, wykonywana jest pełna kopia danych w obu ośrodkach.

Według statystyk firmy HEUTHES podsumowujących 16 letnie działanie systemu ISOF, w tym okresie zdarzyło się tylko kilka przerw o długości nie dłuższej niż dwie godziny. Przyczyna przerw leżała poza HEUTHES (zakłócenia dostępu do Internetu). Oznacza to, że HEUTHES zapewnia dostępność swoich rozwiązań chmurowych na poziomie 99,98%. W praktyce oznacza to możliwość zajścia w ciągu roku pojedynczej awarii, nie dłuższej niż dwie godziny.

ISOF wspiera lojalność klientów Biura – zmiany systemu wraz z rozwojem firmy

ISOF jest systemem obejmującym wszystkie, standardowe obszary funkcjonowania każdej firmy, takie jak: Zamówienia, Sprzedaż, Zakupy, Magazyny, Rachunkowość (FK lub Książka Przychodów i Rozchodów, Kasa – Bank, Majątek Trwały, Rejestry VAT, Deklaracje INTRASTAT, Płace i Kadry, Windykacja Należności) czy Sekretariat. Zawiera jednocześnie szereg najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, Logistykę, Portal Serwisowy, Portal Zamówieniowy, Portal Dokumentowy. Biuro rachunkowe nigdy nie utraci swoich klientów w przypadku ich rozwoju. Małe firmy - klienci Biura mogą pracować w podstawowej wersji - systemie ISOF-START, a wraz z rozwojem swojej firmy przełączyć się na ISOF, z pełną funkcjonalnością.

Wersje językowe

HEUTHES stale prowadzi rozwój angielskiej i niemieckiej wersji językowej systemu ISOF. Możliwe jest swobodne definiowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat nie tylko według polskich przepisów prawno-podatkowych, ale równolegle również w wielu językach, z różnym przyporządkowaniem kont bilansowych, zgodnie z zasadami rachunkowości panującymi w innym kraju. System wspiera wystawianie unijnych faktur i faktur korygujących eksportowych w języku angielskim i niemieckim oraz kompensaty walutowe.

Szkolenia

Oferujemy 2 rodzaje szkoleń z pracy w systemie. Pierwszy z nich to atrakcyjne cenowo telekonferencje lub tradycyjne szkolenia w siedzibie Biura Rachunkowego lub firmy HEUTHES. Druga forma to szkolenie elektroniczne w ramach kursu "Finanse i Księgowość - krok po kroku (42 lekcje)". Jest on dostępny dla użytkowników bez dodatkowych opłat. Wszystkie szkolenia znajdują się w Katalogu szkoleń dla Biur Rachunkowych oraz w rozszerzonym Katalogu szkoleń systemu ISOF.

Oferujemy 2 rodzaje szkoleń z pracy w systemie. Pierwszy z nich to atrakcyjne cenowo telekonferencje lub tradycyjne szkolenia w siedzibie Biura Rachunkowego lub firmy HEUTHES. Druga forma to szkolenie elektroniczne w ramach kursu "Finanse i Księgowość - krok po kroku (42 lekcje)". Jest on dostępny dla użytkowników bez dodatkowych opłat. Wszystkie szkolenia znajdują się w Katalogu szkoleń dla Biur Rachunkowych oraz w rozszerzonym Katalogu szkoleń systemu ISOF.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›