Funkcje specjalne dla Biura Rachunkowego


Biuro loguje się jednokrotnie do systemów

Biura Rachunkowe obsługujące rozliczenia wielu firm logują się do ISOF jednokrotnie (ang. single sign-on) i jednym kliknięciem przełączają się pomiędzy systemami swoich klientów. Biuro decyduje o tym jaki poziom uprawnień do dokumentów powinien zostać przydzielony każdemu pracownikowi.

Statusy deklaracji

Funkcja Deklaracje w Raporcie Aktualność Danych w systemie FK zapewnia mechanizm kontroli deklaracji podatkowych. Obejmuje on dokumenty sprzedażowe, zakupowe, wyciągi bankowe i deklaracje podatkowe VAT-7, VAT-UE, PIT5L. Funkcja ta pokazuje status deklaracji od wystawienia i zatwierdzenia aż do rozliczenia. Funkcja jest przydatna zarówno firmom, jak i Biurom Rachunkowym, które automatycznie mogą sprawdzić czy odpowiednie deklaracje są utworzone i rozliczone.

Łatwa analiza nakładów pracy na klienta

Biura dzięki funkcji Statystyki FK w Raporcie Aktualność Danych w systemie FK mogą też sprawdzać jaka ilość dekretów księgowych przypada na obsługiwaną firmę, ile z nich i jakich zostało wystawionych przez poszczególnych pracowników w różnych przedziałach czasowych. Jest to pomocne w analizie nakładów pracy poniesionych przez pracownika Biura Rachunkowego lub na poszczególnych klientów Biura.

Raporty dla klientów

W ISOF możliwe jest nie tylko tworzenie raportów w przestrzeni czasu lecz również z uwzględnieniem tzw. raportów przestawnych czyli z dowolnym układem wierszy i kolumn, które mogą stanowić elementy kont księgowych. Daje to możliwość pogłębionej, przekrojowej analizy dochodów i kosztów oraz ułatwia budowanie raportów finansowych i kontrolnych w firmach. Wybrane przez użytkownika ustawienia raportu można zapisać w postaci szablonu. Szablony zapisane ze znacznikiem off-line są dołączane do zestawu raportów generowanych w godzinach nocnych w trybie off-line. Gotowy raport może być wysłany automatycznie emailem bądź zapisany jako dokument modułu DMS i udostępniony klientowi w postaci tzw. Tablicy wyników (ang. Dashboard) stanowiąc gotowe centrum informacji.

Dzięki mechanizmowi szablonów offline Biura Rachunkowe mogą wygenerować raporty u poszczególnych klientów i przesłać je do swojego systemu zarządzania aby zbudować kokpit menedżerski dla właściciela Biura z informacjami o statusach deklaracji i konieczności wygenerowania poszczególnych dokumentów dla klientów.

Szablony systemów dla klientów Biura

Do dyspozycji Biura Rachunkowego HEUTHES udostępnia do 10 swobodnie wcześniej definiowanych szablonów do automatycznego generowania systemów dla nowych klientów obsługiwanych przez Biuro. Biuro może samodzielnie założyć nowy system ISOF dla swoich klientów rozliczających się za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów lub prowadzących pełną księgowość. Na podstawie wzorcowego szablonu systemu w którym Biuro definiuje konkretne plany kont, schematy dekretacji i poziomy uprawnień zostają automatycznie wygenerowane wersje ISOF do obsługi kolejnych klientów Biura, prowadzących działalność w różnych formach prawnych. Przyspiesza to wdrożenie systemu u nowych klientów Biura. We wdrożeniu, parametryzowaniu systemu, budowaniu szablonów i bieżącej pracy w ISOF aktywnie pomagają doświadczeni pracownicy Działu Wdrożeń HEUTHES.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›