O firmie HEUTHES

Firma HEUTHES sp. z o. o. jest pewnym, wiarygodnym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw, bankowości i instytucji finansowych, posiadającym bogate doświadczenie na rynku producentów IT od 1989 roku. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP. Potwierdzeniem wysokiej stabilności finansowej HEUTHES jest zlecany corocznie audyt, wykonywany przez niezależnych audytorów i publikacja wyników w KRS.


Zobacz filmy o firmie HEUTHES


Nasze technologie


Stworzyliśmy własne technologie informatyczne, które wykorzystujemy do budowy naszych systemów. Niektóre z nich to:

CLIENT-WEB-SERVER®
Dzięki technologii CLIENT-WEB-SERVER systemy HEUTHES są uniwersalne i dostępne na wielu platformach sprzętowych i z wieloma systemami operacyjnymi, które umożliwiają korzystanie z maszyny wirtualnej JAVA. Technologia CLIENT-WEB-SERVER ma architekturę sześcioelementową zawierającą:
 • przeglądarkę internetową Firefox, Chrome, Internet Explorer;
 • serwer WWW (opcjonalny);
 • serwer aplikacyjny HDB zintegrowany z logiką aplikacyjną (zawiera serwer WWW);
 • serwer bazy danych SQL;
 • serwer monitorujący HDB Cloud Monitor;
 • serwer usług Web Services TAPIR.

HDB NG 4
Dzięki zastosowaniu uniwersalnego serwera aplikacyjnego HDB NG 4, programy napisane w języku HDB, po transkompilowaniu ich do postaci binarnej są wykonywane przez serwer aplikacyjny. HDB pozwala na tworzenie aplikacji współpracujących z dowolną, relacyjną bazą danych (np. PostgreSQL, Oracle, inne) i pracujących na różnorodnych platformach sprzętowych.Serwer aplikacyjny HDB NG 4 zawiera:
 • 1 Dzienniki - gromadzą dane na temat pracy systemu, wywoływanych skryptów, funkcji, zdarzeń, czasów wykonania, itp.
 • 2 Job Queue Server - mechanizm kolejkowania serwisów.
 • 3 JDBC - sterowniki bazodanowe dostarczane przez producenta bazy danych.
 • 4 Komponenty JS / biblioteka CROSS - funkcje, obiekty i metody napisane w języku JavaScript uniezależniające aplikację i programistę od zainstalowanego na stacji roboczej systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.
 • 5 Konfiguracja serwera i skryptów - pliki tekstowe umożliwiające ustalenie wartości parametrów dla serwera i aplikacji po starcie systemu.
 • 6 Pamięć sesji - moduł umożliwia zapis danych o sesji użytkownika oraz ich ewentualny późniejszy odczyt w przypadku restartu serwera HDB NG 4, co pozwala utrzymać ciągłość pracy użytkowników z systemem.
 • 7 Serwer WWW Jetty - serwer obsługujący żądania przeglądarki WWW poprzez protokół HTTPS, SPDY, TLS 1.2.
 • 8 SMTP – umożliwia wysyłanie poczty.
 • 9 SOAP Server - realizacja opartego o język XML protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, przydatny w implementacjach SOA.
 • 10 TAPIR - serwer wykorzystywany do:
   - konwersji formatu dokumentów (DOC, XLS, ODT, ODS, SXW, PDF, TIF, TXT) w locie bądź off-line w trybie wsadowym,
   - obsługi indeksowania dokumentów, które jest wykorzystywane w procesie wyszukiwania całotekstowego,
   - obsługi OCR,
   - obsługi graficznych szablonów formularzy XML,
   - obliczeń statystycznych w języku R,
   - obliczeń numerycznych w ISOF-PROFAP.
 • 11 HDB Cloud Monitor - serwer monitorujący. Wizualizuje aktualny stan poszczególnych elementów chmury obliczeniowej i reaguje na przekroczenie dopuszczalnych wartości. Może wywoływać teleportację maszyn wirtualnych w zależności od obciążenia, zastępować pracę serwerów głównych serwerami zapasowymi, przełączać serwer bazy danych na maszyny zapasowe oraz zapewnia funkcję analizy logów systemowych.
 • 12 Warstwa abstrakcji bazy danych - umożliwia równoległe działanie różnych baz danych od wielu producentów, uniezależnia od różnych reprezentacji danych dla typów takich jak na przykład daty, liczby.
 • 13 Zarządca puli połączeń - przyspiesza pracę dzięki powtórnemu użyciu istniejących połączeń bazodanowych, umożliwia ustawienie ograniczeń na liczbę połączeń, utrzymuje spójny stan połączeń (inicjuje, resetuje, zatwierdza transakcje).
 • 14 HDB ADS (Attacker Detection System) - system do analizy i blokowania prób niedopuszczalnych wywołań w systemie wraz z obiegiem informacji (reakcji) na to zdarzenie.


INFOSTRADA BANKOWA®

W jej skład wchodzą: MULTICENTAUR, GRYFCARD, WORKFLOW/DMS, GRYFBANK i wiele innych.

INFOSTRADA BIZNESOWA

Wykorzystując doświadczenie zdobyte przy tworzeniu INFOSTRADY BANKOWEJ stworzone zostało analogiczne środowisko do obsługi przedsiębiorstw. Na bazie INFOSTRADY BIZNESOWEJ powstał ISOF, system klasy ERP do pełnej obsługi firm dostępny w trybie SaaS.

PRODUKTOWY SYSTEM BANKOWY

System zawiera rozbudowany język opisu produktu bankowego. Produkty bankowe definiowane są w programie BP-CAD. Pozwala on zdefiniować cykl życia produktu, księgowania elementów produktu w Księdze Głównej w poszczególnych jego fazach. Po wygenerowaniu repozytorium główny system bankowy może wykorzystywać te produkty bez potrzeby modyfikacji oprogramowania.

KOBADIBUS (Sterowany Bazą Wiedzy System Informatyczny)

Obejmuje bazę wiedzy o regułach obsługi produktów bankowych (w tym produktów kartowych), które podlegają zmianom w czasie, w przestrzeni klientów i ich segmentów. Dzięki tej technologii bank może samodzielnie w szybki sposób budować nowe produkty i natychmiast oferować je klientom bez pracochłonnego testowania oprogramowania ponieważ reguły nie są wyrażone w języku programowania, a elastycznie zapisane w bazie danych.

PROFAP

ISOF-PROFAP (ang. Probabilistic Failure Prediction) jest środowiskiem umożliwiającym zaawansowaną ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii złożonych systemów technicznych, w szczególności systemów komputerowych. Uzyskuje się to poprzez samodzielnie prowadzoną symulację, analizę i nadzór nad niezawodnością urządzeń. Zobacz serwis ISOF-PROFAP.

HEURISTICS PATTERN FINDER

Technologia HEURISTICS PATTERN FINDER służy do heurystycznego porównywania dużej ilości wzorców z danymi. Zbudowano ją w oparciu o schemat funkcjonowania automatu skończonego z elementami sztucznej inteligencji, technik heurystycznych oraz zestawów zaawansowanych algorytmów dopasowywania i przeszukiwania (ang. Fuzzy Matching/Search).

CADABAT

CADABAT (Caching Access Data Base Table) - wąskim gardłem aplikacji porozumiewających się z bazami danych przy wykorzystaniu łącza JDBC jest wydajność przy operacjach masowych. Z kolei wdrożenie w firmach baz i technologii „in-memory” pozwalających zminimalizować to niekorzystne zjawisko jest zazwyczaj skomplikowanym i drogim rozwiązaniem. HEUTHES znając te problemy opracował CADABAT - swoją wersję oprogramowania, które umożliwia przenoszenie do pamięci niektórych tabel baz danych, co znacznie przyspiesza przetwarzanie i dostęp do często przetwarzanych danych. W niektórych zastosowaniach uzysuje się nawet dziesięciokrotne przyspieszenie. Mechanizm wykorzystuje inteligentne zarządzanie dostępem do tabel bazy danych z użyciem lokalnej pamięci, tak aby odczyt był wykonywany z maksymalną prędkością w samym programie, a nie poprzez spowalniające zewnętrzne interfejsy. Technologia CADABAT pozwala na zunifikowaną pracę w środowisku wielu aplikacji i wielu serwerów, dzięki zaawansowanym technikom współdzielenia tych buforów w hierarchicznym układzie master-slave.

RTAPU

RTAPU (ang. Real Time Application Upgrade) służy do wymiany kodu programów w trakcie pracy systemów informatycznych. Taka dynamiczna zmiana umożliwia aktualizację oprogramowania bez konieczności wyłączania serwera z bieżącej pracy. Technologia ułatwia również prace serwisowe, daje możliwość szybkiej reakcji na ewentualne problemy i wzmacnia niezawodność tworzonych przez HEUTHES aplikacji chmurowych.

HDB ADS

HDB ADS (Attack Defence System) - system do analizy i blokowania niedopuszczalnych wywołań w systemie wraz z obiegiem informacji (reakcji) na to zdarzenie.

MODRIBUSMAN

MODRIBUSMAN (ang. Model Driven Business Management) umożliwia odwzorowanie rzeczywistych procesów biznesowych zachodzących w firmach w postaci obiegów (procedur) zdefiniowanych w systemie DMS. Obiegi te mogą w procesie przetwarzania opartym o model automatu skończonego wywoływać poszczególne funkcje systemu zgodne z wcześniejszą definicją.

PROAPERMAN

PROAPERMAN (ang. Probabilistic Application Performance Management). Służy ona do ciągłej rejestracji, analizy wydajności i optymalizacji parametrów pracy serwerów oraz aplikacji HEUTHES opartych na technologii CLIENT-WEB-SERVER.

R2O

R2O pozwala na dostęp do systemu w technologii Client-Web-Server, który pracuje w chmurze obliczeniowej w ośrodku zapasowym, do którego dane są replikowane z ośrodka głównego w czasie rzeczywistym. Dzięki specjalnym funkcjom możliwe jest sprawdzenie czy obydwie wersje systemu (główna i jej kopia) są tożsame. Nazwa R2O oznacza, że zarówno baza danych, jak i serwer aplikacyjny HDB są dostępne w trybie Read Only (tylko do odczytu). R2O gwarantuje, że ośrodek zapasowy jest stale dostępny w trybie do odczytu oraz umożliwia błyskawiczne przełączanie przetwarzania danych z ośrodka głównego na ośrodek zapasowy. Zwiększa to znacznie dostępność systemu informatycznego.

RHDB (Redundantne HDB)

RHDB (Redundantne HDB) pozwala dynamicznie przenosić sesje pomiędzy różnymi serwerami, co umożliwia aktualizację oprogramowania bez konieczności wyłączania serwera z bieżącej pracy. Odbywa się to przez przeniesienie sesji na serwer zapasowy, podmianę oprogramowania i powrót na serwer główny. W przypadku wymiany kodu zalogowani wcześniej użytkownicy do momentu wylogowania pracują dalej ze starym kodem. Nowi, po zalogowaniu od razu pracują w nowym środowisku. Dla użytkowników systemów wymiana jest bezinwazyjna i nie przynosi żadnych negatywnych skutków w bieżącej pracy. Technologia ta jest niezbędna przy pracy w trybie 24/7.

BALANCED-CLIENT-SERVER

Zapewnia równomierny i optymalny rozkład obciążenia pomiędzy serwerem bazy danych, serwerem aplikacyjnym, siecią i stacją roboczą użytkownika przy nowoczesnych, rozproszonych i skomplikowanych algorytmach przetwarzania.

CLIENT-WEB-VOIP

Połączenie CLIENT-WEB-SERVER® z technologią VoIP. Zapewnia integrację funkcji telefonicznych (np. Caller ID, Computer Assisted Dial) z systemami bankowymi bądź ERP (np. telemarketing, automatyczne tworzenie Aktywności w CRM).

i wiele innych.Zobacz nagrody, wyróżnienia i certyfikaty dla naszych systemów
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›